foto kantoor foto receptie

Noorderdiep 126a
9521 BG Nieuw-Buinen
telefoon (0599) - 21 29 77
email: info@hofstrahulshof.nl
site: www.hofstrahulshof.nl
kvk.Meppel 04065540
btw NL8106.20.972.B.01
link naar Facebook pagina link naar Twitter pagina

Kerk te Bovensmilde,

Monumentenomschrijving Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inleiding
Nederlands Hervormde kerk met historisch orgel, gebouwd in 1868-1869 in Waterstaatsstijl en ingewijd op 30 januari 1870. Gevelsteen met opschrift: "Gebouwd Anno 1869". In 1975-1976 werd de kerk gerestaureerd in opdracht van de kerkvoogdij. Ook het interieur is van belang.

Omschrijving
Dwarsgeplaatste zaalkerk op rechthoekige grondslag, opgetrokken in baksteen en gedekt door een schilddak belegd met oud Hollandse pannen (zwart); (met zink beklede) gietijzeren goten op klossen; staafankers. De uitspringende westelijke hoofdingang heeft een stoep, een met zorg vernieuwde dubbele paneeldeur met houten omlijsting waarvan het hoofdgestel rust op decoratief bewerkte consoles.

Vervolgens van beneden naar boven een gekoppeld rondboogvenster met geprofileerde omlijsting, goot op klossen, een drievoudig gekoppeld zolderlicht (rondboogramen van klein formaat), een houten dakruiter met houten schacht, een opengewerkte klokkenstoel, frontonvormige daklijst en een smeedijzeren windvaan. De gemetselde gevels worden geleed door spaarvelden waarin rondboogvensters met in gietijzeren raster geplaatst glas-in-lood. De noordzijde heeft onder het rondboogvenster een dubbele paneeldeur met houten omlijsting.

Interieur met korfboogvormig houten gewelf met trekstangen. Aan de noordzijde een balkon rustend op vier classicistisch geïnspireerde houten kolommen met gemarmerd schilderwerk. Op het balkon een eenklaviers orgel. De houten banken zijn boogvormig gegroepeerd rondom het oostelijk gelegen doophek met als middelpunt de preekstoel (een hangende kuip met vlak paneelwerk en onderaan een granaatappel; klankbord). Aan drie zijden zijn verhoogde banken tegen de muur geplaatst. Boven de westelijke tochtdeur een rondvenster met gebrandschilderd glas-in-lood.

De restauratie betrof hoofdzakelijk de buitenzijde en de binnenzijde van de buitengevel incl. plafond, zie onderstaande foto's voor een impressie van het geheel. De renovatie is ook nog gepubliceerd in het tijdschrift "Bouwen aan Monumenten".

Als u hieronder klikt op de verschillende links dan gaat u naar sites met aanvullende informatie:
site stichting Het Drentse Landschap
site stichting Leefklimaat Bovensmilde
site Rijksmonumenten.nl

foto herstellen rotte onderdelen in het dak foto uithalen kozijnen t.b.v. restauratie in de werkplaats foto van binnen uit naar de kap foto dak gereed voor het opnieuw aanbrengen pannen foto nieuwe goot aangebracht deels vervangen dakbeschot uithalen kozijnen aanzicht op herstelde kap panlatten vervangen nieuwe goot aangebracht foto nieuwe ventilatie lantaarn foto buitenkozijnen gemonteerd met deels nieuw glas-in-lood ramen foto aanwerken buitenkozijnen foto net voor de oplevering foto oude pannen herlegd en nieuw zink in de nieuwe goten ventilatie lantaarns kozijnen herplaatst aanwerken kozijnen terrein opgehoogd nieuw zink aangebracht
deelnemer Woningborg erkend leerbedrijf Fundeon
Oorkonde Craydon

| Home | Over ons | Utiliteitswerk | Renovatie-restauratie | Verbouw-aanbouw | Onderhoud | Divers | Aardbevingsschade | Energiezuinig-duurzaam | NIBU-huis | Verkoop-uitvoering | Verkoop-ontwikkeling | Actueel | Informatie aanvragen | Contact gegevens | Vacatures | Disclaimer |

Copyright © 2005 - 2018 Hofstra Hulshof Bouw b.v.; All Rights Reserved. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder toestemming van Hofstra Hulshof Bouw b.v..

Wij maken gebruik van Google Analytics in een privacy vriendelijke setting, zie ons privacy beleid / disclaimer.

Google Analytics